Despre noi

ELECTROPLUS este o societate privată, cu experiență de peste 20 de ani în domeniul instalaţiilor electrice. Societatea a fost înfiinţată în anul 2001, fiind înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu numărul J12/438/2001 și cod de identificare fiscală RO13790700. Sediul societății se află în localitatea Cluj-Napoca, strada Traian Vuia 152, județul Cluj, aproape de centrul comercial “Ambient” și de Aeroportul Internațional “Avram Iancu” Cluj-Napoca.

Prioritatea societății ELECTROPLUS este satisfacerea în totalitate a cerinţelor clienţilor, prin servicii de calitate prestate în folosul acestora.

Autorizații

Pentru întreg domeniul de activitate, ELECTROPLUS este autorizată de instituții reglementate la noi în țară. Vă prezentăm o enumerare a tuturor atestatelor în baza cărora firma își desfășoară  activitatea:

ATESTAT ANRE DE TIP A3;

ATESTAT ANRE DE TIP D1 (include competențele atestatelor de tip C1B, C1A și Bp);

ATESTAT ANRE DE TIP E1 (include competențele atestatelor de tip C1B, C1A si Bp);

ATESTAT ANRE DE TIP E2 (include competențele atestatelor de tip E2PA, C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 și A1);

AUTORIZATIE ISC;

AVIZ BRML (METROLOGIE);

LICENȚĂ IGPR (POLIȚIE);

AUTORIZAȚII IGSU (SECURITATE LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ);

O garanţie în plus a seriozităţii şi nivelului înalt de competenţe o reprezintă faptul că societatea ELECTROPLUS are implementat un sistem integrat de management, certificat de AEROQ Bucuresti, care îndeplinește condiţiile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR ISO 45001:2018

Organizare

Conducerea executivă și administrativa a societății este asigurată de dl. ing. Horațiu Dacian Laslo, administratorul firmei, având funcția de Director General.

Îndeplinirea cu succes a obiectivelor, stabilite de Directorul General, se realizează cu întreg efectivul de angajați, compus din personal de specialitate, cu o solida pregătire profesională, experimentat și motivat de rezultatele obținute și de perspectivele oferite de societate.

ELECTROPLUS este structurată astfel:

  • Departament Financiar-Contabilitate-Resurse Umane
  • Departament Tehnic Ofertare
  • Departament Tehnic Proiectare
  • Departament Tehnic Execuție
  • Departament Tehnic Mentenanță
  • Departament Calitate-Autorizări-SSM
  • Compartiment Aprovizionare
  • Compartiment Auto-Echipamente

Dotări utilaje și echipamente

În scopul desfășurării în bune condiții a tuturor activităților din cadrul firmei, ELECTROPLUS este dotată cu o gamă variată de mașini, utilaje, instalații şi echipamente.