Serviciile noastre

Domeniul de activitate a societății ELECTROPLUS cuprinde o gamă largă de servicii, după cum urmează:

Instalații electrice de joasă și medie tensiune

► Proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; 

► Proiectare și executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune;

► Proiectare și executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune şi 110 kV, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV;

► Proiectare și executare de posturi de transformare, staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate;

► Proiectare de linii electrice aeriene şi subterane cu orice tensiuni nominale standardizate;

► Încercări de echipamente şi instalaţii electrice în vederea certificării conformităţii tehnice a centralelor electrice în raport cu normele tehnice aplicabile;

Instalații electrice interioare

Proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4;

Sisteme de securitate la efracție

Proiectare, instalare şi întreţinere sisteme de alarmare împotriva efracţiei.

Sisteme de securitate la incendiu

Proiectare, instalare şi întreţinere sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu.

Proiectare, instalare şi întreţinere sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Instalații de telecomunicații

Proiectare şi execuţie instalaţii de telecomunicaţii (reţele cablare structurată, componente pasive).

Intervenții și mentenanță

Laborator încercări instalații și aparataje electrice grad II.

Încercări de echipamente și instalații electrice de joasă și medie tensiune.

Încercări de echipamente şi instalaţii electrice

Încercări de echipamente şi instalaţii electrice în vederea certificării conformităţii tehnice a centralelor electrice in raport cu normele tehnice aplicabile.

Montare mijloace de măsurare

Exercitare activitate de montare mijloace de măsurare