Despre proiect

 Prezentul proiect face parte din programul UEFISCDI: Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare.

Reţelele electrice tradiţionale transfera energia electrică către sarcini distribuite. Fluxurile de putere sunt de regulă, unidirecţionale, de la sursa centrala la sarcina distribuită.

În prezent, unităţi relativ mici, sunt conectate la reţelele de distribuţie. Aplicarea generarii distribuite presupune creşterea utilizării surselor regenerabile, mai potrivite pentru utilizarea distribuită.

Integrarea prin conectarea surselor regenerabile de energie la reţeaua electrică din sistem, prezinta probleme majore care se referă la sisteme de protecţie si standarde de conectare.

Proiectul urmareste elaborarea procedurilor de verificare a performanţelor de protecţie, prin teste funcţionale efectuate prin injecţie secundară de curent, pentru verificarea corectitudinii setărilor specificate.

De asemenea, prin proiect se dezvolta proceduri de verificare si modificare a caracteristicilor releului digital. Pentru releele digitale, bazate pe prelevarea probelor pe intrãri de tensiune şi curent, forma caracteristicilor de funcţionare este fixatã prin logicã. Este adecvat pentru validare, ca setarea specificatã sa fie corect configuratã.

Prin implementarea acestui proiect se are in vedere:

► dezvoltare industrială, prin dotarea statiilor cu celule de protecţie echipate cu relee digitale;

► testarea în laborator a procedurii, prin injecţie curenţi secundari;

► transfer tehnologic, prin proceduri de testare preventivă si predictivă a sistemelor de protecţie, precum si asistenţă investitorului, la punerea in funcţiune.

Obiectivele specifice ale parteneriatului sunt urmatoarele:

Modelarea si simularea tehnicilor de setare sau resetare a software, destinat punerii in functiune a releelor digitale din componenta protectiei care echipeaza tablouri electrice din statiile de transformare a Parcurilor Eoliene

Dezvoltarea experimentala, in cadrul laboratorului de Diagnoza Calitatii Energiei Electrice, din dotarea partenerului P1, a procedurilor de testare a releelor digitale prin injectie de curenti primari.

Testari experimentale, prin injectie de curenti primari, in statiile la care ELECTROPLUS SRL a efectuat montarea si punerea in functiune a sistemului de protectie.

Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2022 – iunie 2024.